Inschrijven bij Viva la Fitness!

Om lid te worden van Viva la Fitness rekenen wij eenmalig €29,95 bij het inschrijven.

Geslacht
Man
Vrouw

Voorletters

Roepnaam en achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

ID nummer

Arrangement
1 x per week (30 minuten) Personal Training* € 124,95
2 x per week (30 minuten) Personal Training € 239,95
3 x per week (30 minuten) Personal Training € 329,95
1 x per week (60 minuten) Personal Training* € 205,95
2 x per week (60 minuten) Personal Training € 369,95
3 x per week (60 minuten) Personal Training € 549,95
Daltarief € 29,95 (maandag t/m vrrijdag van 8.00-18.00)
1 x p. w. Small/Group Training € 33,95
2 x p. w. Small/Group Training € 42,95
3 x p. w. Small/Group Training € 49,95
Onbeperkt Small/Group Training € 59,95
10-strippenkaart Small/Group Training € 79,95
Lifestyle € 79,95
1 x p. w. FysioFit € 33,95
2 x p. w. FysioFit € 42,95
10-weken afslankprogramma € 149,95
ZwangeR Move 5 rittenkaart € 60
ZwangeR Move 10 rittenkaart € 110
ZwangeR Move cursus € 215
1 x per week Yoga € 48
2 x per week Yoga € 75
Onbeperkt Yoga € 95
10-strippenkaart Yoga € 120

* Prijzen per maand / Geen automatische verlenging


Startdatum van het arrangement


3. Opzeggen arrangement
Bovenstaande arrangementen worden na 3 maanden automatisch verlengd met 1 maand. Als u dit arrangement wilt beëindigen, dient u minimaal 7 dagen voor het einde van de laatste periode aan te geven dat u wilt stoppen.

4. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfels over uw gezondheid wordt u dan ook dringend geadviseerd contact op te nemen met uw arts of specialist. De leiding van Viva la Fitness Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of het zoekraken van eigendommen.

5. Machtiging
Bij deze machtig ik Viva la Fitness Tilburg voor het bovengenoemde geldbedrag om deze per maand van mijn rekening af te schrijven gedurende het arrangement.

Ja
Nee

Datum machtiging
Bij minderjarigen handtekening van ouders of voogd. De ouder verklaart hiermee tevens dat deze overeenkomst voor zichzelf en met instemming van diens eventuele partner/ echtgeno(o)t(e) sluit.

Opmerkingen
Contacteer ons!
Meer weten?
The best project you'll ever work on is you!

Viva la Fitness Tilburg werkt samen met

Fysio Binnenstad Intenz Bedrijfsfitness Nederland Willem 2 Academie
Viva la Fitness Tilburg © 2021 - powered by BeweegR | website powered by ompria - design by French Made