Contact opnemen
Meer weten?

Inschrijven

Om lid te worden van Viva la Fitness rekenen wij eenmalig €29,95 bij het inschrijven.

1. Hoe bent u terecht gekomen bij Viva La Fitness?

2. Arrangement

* Prijzen per maand

* Prijzen per maand

* Geen automatische verlenging

3. Opzeggen arrangement

Bovenstaande arrangementen worden na 3 maanden automatisch verlengd met 1 maand. Als u dit arrangement wilt beëindigen, dient u minimaal 7 dagen voor het einde van de laatste periode aan te geven dat u wilt stoppen.

4. Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfels over uw gezondheid wordt u dan ook dringend geadviseerd contact op te nemen met uw arts of specialist. De leiding van Viva La Fitness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of het zoekraken van eigendommen.

5. Machtiging

Bij deze machtig ik Viva La Fitness voor het bovengenoemde geldbedrag om deze per maand van mijn rekening af te schrijven gedurende het arrangement.

Bij minderjarigen handtekening van ouders of voogd. De ouder verklaart hiermee tevens dat deze overeenkomst voor zichzelf en met instemming van diens eventuele partner/ echtgeno(o)t(e) sluit.